Termeni și condiții

Ne rezervăm dreptul ca în momentul în care folosiți produsele, serviciile sau informațiile VR PERSONALVERMITTLUNG GMBH, acest lucru să fie echivalent cu acceptarea de către dumneavoastră a documentului "Termeni și condiții" care vi-l prezentăm mai jos.

Activitatea de utilizare ulterioară a serviciilor, vă fi precedată de bifarea căsuței "Am citit și sunt de acord cu termenii și condițiile de utilizare ale website-ului", și este presupusa a fi echivalentă cu consimțământul dumneavoastră expres că ați acceptat și veți respecta fară echivoc și în integralitate, prezentul acord și orice document adițional la care acesta poate face referire.

Daca utilizați produsele sau serviciile VR PERSONALVERMITTLUNG GMBH trebuie să respectați toate politicile, termenii și condițiile care compania VR PERSONALVERMITTLUNG GMBH le agreează. Nu aveți voie să utilizați în mod necorespunzător produsele și serviciile noastre.

Vă rugam să utilizați platforma www.vrpersonal.eu , serviciile și produsele VR PERSONALVERMITTLUNG GMBH conform legii și inclusiv conform legilor și reglementarilor țării sub incidența căreia vă desfășurați activitatea. Se poate întrerupe sau înceta furnizarea produselor sau serviciilor către dumneavoastră, fară alte condiții, dacă nu respectați documentul care reglementează termenii și condițiile sau politicile VR PERSONALVERMITTLUNG GMBH sau dacă constatăm un comportament nociv pentru noi.

Website-ul www.vrpersonal.eu oferă acces utilizatorilor, acces la informații, servicii și produse cât și instrumente online ce pot include: locuri de muncă, oferte, sfaturi legate în ceea ce privește cariera și conținut personalizat.

Beneficiați de unele din produsele și serviciile VR PERSONALVERMITTLUNG GMBH în mod corect dacă vă obligați să îndepliniți următoarele cerințe:

  • Furnizați date corecte și adevărate, exacte și complete despre dumneavoastră așa cum este cerut de formularul nostru.
  • Mențineți și actualizați, atunci când situația o cere, datele de înregistrare pentru a fi conforme cu punctul 1. de mai sus, iar dacă veți furniza informații neconforme cu realitatea, inexacte sau incomplete, VR PERSONALVERMITTLUNG GMBH își rezervă dreptul să suspende sau să șteargă informațiile și să refuze toate încercările curente sau viitoare de folosire a platformei vrpersonal.eu.

Utilizatorii VR PERSONALVERMITTLUNG GMBH sunt responsabili de propriile acțiuni precum și de consecințele pe care acestea le pot avea. Ca utilizatori ai VR PERSONALVERMITTLUNG GMBH vă obligați să nu faceți următoarele lucruri:

  • să publicați material cu drept de autor, dacă nu sunteți autorul sau dacă nu aveți permisiunea autorului de a publica materialul respectiv.
  • să publicați materiale obscene, defăimătoare, de amenințare sau răuvoitoare față de un alt utilizator, persoană fizică sau juridică.
  • să publicați imagini sau afirmații cu explicit sexual.
  • să publicați materiale care conțin viruși, viermi sau alte programe cu intenția de a distruge sisteme sau informații.
  • să încarcați, postați, difuzați sau transmiteți în alt mod orice conținut pentru care nu aveți dreptul legal de transmitere sau difuzare în orice condiții, sub orice sistem juridic, romănesc sau străin, relații contractuale sau de încredere (cum sunt informațiile confidențiale, cele aflate sub drept de proprietate, aflate sau dezvăluite că parte a relațiilor de serviciu sau aflate sub incidența acordurilor de confidențialitate).
  • să încarcați, postați, difuzați sau transmite în alt mod orice tip de publicitate, materiale promoționale, de tip-ul "junk mail" sau "spam", scrisori în lanț, scheme piramidale, sau orice altă forma de solicitări, cu excepția porțiunilor din serviciu care sunt formate cu acest scop.
  • a posta, difuza sau transmite în alt mod date personale (nume, adresa, numere de telefon) sau înregistrarea acestora în rubricile care pot fi vizualizate de către ceilalți utilizatori.

VR PERSONALVERMITTLUNG GMBH își rezervă dreptul de a acționa ca un factor pasiv în distribuția informațiilor online și publicarea informațiilor furnizate de către utilizatori și nu are obligația de a verifica în avans materialul publicat de către utilizatori. La solicitarea utilizatorului, VR PERSONALVERMITTLUNG GMBH poate investiga și verifica informații și poate hotări dacă trebuie șterse.

VR PERSONALVERMITTLUNG GMBH își rezervă dreptul de a acționa,a lua masuri în privința utilizatorilor sau împotrivă informațiilor înregistrate de către acesta. VR PERSONALVERMITTLUNG GMBH nu garantează credibilitatea, acuratețea informațiilor publicate de către utilizatori.

În momentul înregistrării pe platforma noastră a datelor dumneavoastră, se cer anumite informații ce includ și adresa de e-mail validă. VR PERSONALVERMITTLUNG GMBH nu va divulga unei terțe persoane numele, adresa, adresa de e-mail sau numărul dumneavoastră de telefon fară consimțământul dumneavoastră, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.

Societatea VR PERSONALVERMITTLUNG GMBH nu este responsabilă sau pasibilă de plată a nicio despăgubire, directă sau indirectă pentru orice neplăcere, pagubă, pierdere sau problemă cauzată sau presupus cauzată de sau în legătură cu folosirea sau încrederea în informațiile furnizate, de conținut, bunuri sau servicii disponibile pe sau prin intermediul unor astfel de site-uri sau resurse.

Prin utilizarea platformei VR PERSONALVERMITTLUNG GMBH afirmați în mod expres că ați luat cunoștință și sunteți de acord că VR PERSONALVERMITTLUNG GMBH nu va fi răspunzătoare pentru niciun fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la: nerealizare de profituri, posibilității de folosire, date sau alte pagube.

Informații locuri de muncă și precizări referitoare la contractele de muncă:

Datele de recrutare afișate pe site sunt informative și pot oscila în funcție de sesiunile de angajare deschise de anumiți angajatori sau agenții partenere.

În prezentarea locurilor de muncă sunt prezentate date cu caracter orientativ, aceste descrieri pot uneori suferi modificări în funcție de fiecare angajator, agenție parteneră și cerințele lor specifice.

VR PERSONALVERMITTLUNG GMBH vă depune tot efortul să actualizeze aceste informații. În procesul de recrutare și în contractele de munca sunt precizate cerințele, descrierile, experiență, calificarea cerută și alte informații concludente pentru acel loc de muncă.

Remunerația salariala prezentată pentru fiecare loc de muncă are scop orientativ și poate varia în funcție de angajator, de experiență, de locație, de numărul de ore prestate, de calificare sau alte criterii economice și juridice, dar intodeauna aspectele salariale vor fi prevăzute în contractul de muncă.

VR PERSONALVERMITTLUNG GMBH poate solicita aplicantilor copii după actele doveditoare: carte de indentitate, permis conducere, atestat profesional, diplomă bacalaureat, diplomă facultate, calificare profesională, competențe profesionale, abilitați lingvistice sau alte acte necesare procesului de angajare aparținând titularului de drept.

În cazul în care ați prezentat informații eronate, inexacte sau lipsite de adevăr cu privire la: competentele și abilitățile profesionale sau lingvistice, calificare, experiență, starea de sănătate fizica și psihică sau alte cerințe necesare și stipulate în contractul de muncă pentru acel post, angajatorul poate hotărî să vă refuze accesul la locul de muncă; în această situație veți suporta consecințele legale. De asemenea, daca vă prezentați demisia sau părăsiți locul de muncă din variate motive, încălcând astfel contractul de muncă existent, veți suporta consecințele legale.

În cazul în care încalcați termenii contractuali specificați în contractul de muncă semnat veți suporta consecințele legale.

Documentul "Termeni și condiții", constituie în întregime un acord - contract încheiat intre dumneavoastră și VR PERSONALVERMITTLUNG GMBH cu privire la utilizarea site-ului www.vrpersonal.eu