Adatvédelmi szabályzat

A VR PERSONALVERMITTLUNG GMBH a humánerőforrás területén tevékenykedő vállalat, amely vállalatok számára munkaerő-felvételi és személyzeti kiválasztási szolgáltatásokat nyújt.

Annak érdekében, hogy szolgáltatásait hatékonyan tudja nyújtani, a VR PERSONALVERMITTLUNG GMBH olyan személyes adatokat gyűjt, mint a név, vezetéknév, fénykép, életkor, születési dátum, nem, nemzetiség, etnikai hovatartozás, lakcím, e-mail cím, foglalkozás, aláírás stb.

A VR PERSONALVERMITTLUNG GMBH tiszteletben tartja a természetes személyek alapvető jogait és szabadságait, különösen a személyes adatok védelméhez való jogot a személyes adatok feldolgozásának általános szabályaival összhangban.

A VR PERSONALVERMITTLUNG GMBH kötelezettséget vállal arra, hogy a 2016/679/EU európai rendelet követelményeit tiszteletben tartja és a természetes személyek ebből származó jogainak tiszteletben tartja. A 679/2016/EU rendelet szerint Ön a következőkben részesül:

 • a hozzáférési jog; megerősítést kaphat tőlünk arról, hogy személyes adatait kezeljük, valamint tájékoztatást az adatkezelés részleteiről.
 • az adatok helyesbítéséhez való jog; kérheti tőlünk a helytelen személyes adatainak módosítását, vagy adott esetben a hiányos adatok kiegészítését.
 • az adatok törléséhez való jog ("az elfeledtetéshez való jog"); Ön kérheti a személyes adatok törlését, ha: az adatokra már nincs szükség azokhoz a célokhoz, amelyekhez gyűjtöttük és feldolgoztuk őket; Ön visszavonta az adatkezeléshez adott hozzájárulását, és más jogalapon már nem kezelhetjük azokat; az adatok kezelése jogellenes; az adatokat a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően törölni kell.
 • az adatkezelés korlátozásához való jog; bizonyos feltételek mellett (ha az érintett vitatja az adatok pontosságát, ha az adatkezelés jogellenes, ha az adatokra jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez van szükség; vagy ha Ön tiltakozik az adatok kezelése ellen) kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását.
 • az adatok hordozhatósághoz való jog; amennyiben automatizált módon dolgozunk fel adatokat, Ön a törvény értelmében kérheti tőlünk, hogy az adatait strukturált, gyakran előforduló és géppel olvasható formában bocsátsuk rendelkezésére. Ha Ön ezt kéri tőlünk, az Ön adatait továbbíthatjuk egy másik szervezetnek, amennyiben ez technikailag lehetséges.
 • a tiltakozáshoz és az automatizált egyedi döntéshozatalhoz való jog, ideértve a profilalkotást is; Ön bármikor tiltakozhat a marketing célú adatkezelés ellen, ideértve az e célból végzett profilalkotást is, valamint a Társaság jogos érdekén alapuló adatkezelés ellen, az Ön konkrét helyzetével kapcsolatos okokból.
 • a hozzájárulás visszavonásához való jog tájékoztatási vagy promóciós célú adatkezelés esetén; a hozzájáruláson alapuló adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja.
 • a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos panasz benyújtásának joga a felügyeleti hatóságnál; Ön jogosult panaszt tenni a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos panasz benyújtására a felügyeleti hatóságnál, ha úgy véli, hogy jogait megsértették.
 • a bírósági jogorvoslathoz való jog; a felügyeleti hatóság jogilag kötelező erejű határozata elleni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
 • az adatkezelő általi értesítéshez való jog az Ön személyes adatainak feldolgozásáról.

A célunk jól meghatározott, a személyes adatok feldolgozása olyan célokból történik, amelyek jól meghatározottak, egyértelműek és jogszerűek, megfelelőek, relevánsak és nem túlzott mértékűek a gyűjtés és további feldolgozás céljához képest. Az Ön személyes adatait a következő célokból gyűjtjük és kezeljük:

 • a tartalomnak és az erőforrásoknak a legjobb, az Ön preferenciái szerinti testreszabása céljából.
 • hogy válaszolhassunk az Ön kéréseire vagy kérdéseire, amikor kapcsolatba lép velünk.
 • hogy egyéb, az Ön számára érdekes információkat küldhessünk Önnek
 • hogy segítsen nekünk az Ön számára legmegfelelőbb Tartalom létrehozásában, közzétételében és javításában.
 • annak biztosítása érdekében, hogy a weboldalon keresztül nyújtott tartalom a leghatékonyabb módon jelenjen meg az Ön számára.

Az Ön adatainak a fent leírt módon történő felhasználását az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok engedélyezik, mivel:

 • Ez a fent meghatározott célok eléréséhez fűződő jogos érdekeink miatt szükséges, és az Ön adatvédelmi érdekei semmilyen esetben sem írják felül ezeket;
 • bizonyos esetekben szükséges jogi vagy szabályozási kötelezettségeink teljesítéséhez, például a hatóságok, kormányzati vagy szabályozó szervek számára történő információszolgáltatáshoz; vagy
 • bizonyos esetekben közérdekű feladat elvégzéséhez szükséges, és amennyiben a személyes adatok különleges kategóriáit használjuk, a felhasználás jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges, vagy amennyiben az adatkezelés olyan személyes adatokra vonatkozik, amelyek egyértelműen nyilvánosak;

A VR PERSONALVERMITTLUNG GMBH szervezeti és technikai biztonsági eljárásokat vezetett be a személyes adatok bizalmas kezelésének, átláthatóságának, sértetlenségének és hozzáférhetőségének biztosítása, valamint a 2016/679/EU európai rendelet követelményeinek való megfelelés érdekében:

 • Minden papíralapú vagy elektronikus formátumú információ felelősségteljes és szakszerű kezelése;
 • hatékony kommunikációs csatornák biztosítása;
 • a személyes adatok pontosságának és naprakészségének biztosítása, amennyire csak lehetséges;
 • szervezeti és technikai intézkedések végrehajtása a személyes adatokhoz való hozzáférés korlátozása, a személyes adatok nyilvánosságra kerülésének kockázatának csökkentése, valamint az elektronikus és papíralapú személyes adatok védelme érdekében

A platformunk használatával vagy regisztrációval Ön hozzájárul személyes adatainak felhasználásához és a VR PERSONALVERMITTLUNG GMBH feltételeihez, hogy e-mailben, telefonon vagy más kommunikációs formában tájékoztassuk a honlapok frissítéseiről, a VR PERSONALVERMITTLUNG GMBH által kínált új lehetőségekről és az Önt érdeklő további információkról, valamint a hasznos információkat tartalmazó hírlevélről.

A VR PERSONALVERMITTLUNG GMBH nem adja tovább (eladás vagy bérbeadás útján) az Ön adatait vagy személyes adatainak egy részét harmadik félnek. Az adatokat azonban a következő esetekben továbbíthatja harmadik félnek:

 • az Ön beleegyezésével.
 • ha az információk továbbítása szükséges az Ön által kért termékek és szolgáltatások nyújtásához.
 • ha a vállalat partnereinek szükségük van az információra az Ön által kért bizonyos termékek és/vagy szolgáltatások javítása vagy megkönnyítése érdekében. A partnercégek csak a VR PERSONALVERMITTLUNG GMBH által közvetlenül megadott személyes adatokat használhatják fel, amennyiben az a segítségükhöz szükséges.

Személyes adatokat csak akkor adhatunk át hatóságoknak vagy közintézményeknek a jogszabályi rendelkezésekkel összhangban vagy jóhiszeműen, ha:

 • azt valamely alkalmazandó jogszabályi rendelkezés előírja.
 • védi a VR PERSONALVERMITTLUNG GMBH jogait.
 • az egyén biztonságát vagy a köz- és nemzetbiztonságot védi.
 • ha a felhasználó tevékenysége ellentétes: a VR PERSONALVERMITTLUNG GMBH belső feltételeivel, az egyes termékek és szolgáltatások használati utasításaival.
 • ha a VR PERSONALVERMITTLUNG GMBH egyesül, vagy részben vagy egészben egy másik vállalat felvásárolja, akkor az adatbázis átkerül az új üzemeltetőhöz.

Abban az esetben, ha a fent említett helyzetek bekövetkeznek, Önt e-mailben vagy a VR PERSONALVERMITTLUNG GMBH platformján közzétett értesítéssel értesítjük.

A VR PERSONALVERMITTLUNG GMBH platformján többek között lehetősége van arra, hogy önéletrajzát regisztrálja adatbázisunkban. A regisztrációval Ön hallgatólagosan beleegyezik abba, hogy önéletrajzát nyilvánosságra hozza harmadik felek (természetes személyek, jogi személyek vagy külföldi cégek, akik a VR PERSONALVERMITTLUNG GMBH önéletrajz-kereső szolgáltatását kérik) számára, akik hozzáférhetnek az adatbázisunkban található önéletrajzokhoz (pl. munkavállalás, toborzás stb. céljából). Ha akarják, feloldhatják az Ön elérhetőségi adatait, és felvehetik Önnel a kapcsolatot. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy az adatbázisunkban található önéletrajzokhoz csak olyan jogi személyek, vállalatok, HR cégek, személyzeti vezetők, HR szakemberek férhessenek hozzá, akik képesek az Ön által igényelt szolgáltatásokat nyújtani. A VR PERSONALVERMITTLUNG GMBH továbbá nem vállal felelősséget az önéletrajzok olyan harmadik felek általi felhasználásáért, akik az adatbázisunk megtekintése során hozzáférnek az Ön önéletrajzaihoz.

Ön bármikor lemondhat a VR PERSONALVERMITTLUNG GMBH által kínált szolgáltatásokról és termékekről, és írásos és aláírt kéréssel törölheti önéletrajzát adatbázisunkból,

Az adatvédelmi politika változásai

Ha adatvédelmi szabályzatunk módosítását szükségesnek tartjuk, ezeket a módosításokat ezen az oldalon tesszük közzé, hogy tájékoztassuk Önt az általunk gyűjtött adatok típusairól és felhasználásuk módjáról. Ha bármilyen kérdése van adatvédelmi szabályzatunkkal kapcsolatban, kérjük, írjon nekünk e-mailt.

A VR PERSONALVERMITTLUNG GMBH vállalja, hogy a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban a következő aktív kommunikációs csatornákat tartja fenn: kontakt@vrpersonal.eu e-mail cím, illetve papír alapú kommunikáció esetén Am Madenbach 24, 97708 Bad Bocklet cím, Adatvédelem megjelöléssel. Személyesen is kapcsolatba léphet adatvédelmi tisztviselőnkkel, RUJA VLAD MIRCEA-val.