Általános felhasználási feltételek

Fenntartjuk a jogot, hogy amennyiben Ön a VR PERSONALVERMITTLUNG GMBH termékeit, szolgáltatásait vagy információit használja, az az "Általános felhasználási feltételek" című dokumentum elfogadásával egyenértékű, amelyet az alábbiakban mutatunk be.

A szolgáltatások későbbi igénybevételét a "Elolvastam és elfogadom a weboldal használati feltételeit" jelölőnégyzet bejelölése előzi meg, és ez egyenértékű az Ön kifejezett beleegyezésével, hogy elfogadta és egyértelműen és teljes mértékben betartja a jelen megállapodást és az abban hivatkozott további dokumentumokat.

Ha Ön a VR PERSONALVERMITTLUNG GMBH termékeit vagy szolgáltatásait használja, akkor köteles betartani minden olyan irányelvet, feltételt és kikötést, amellyel a VR PERSONALVERMITTLUNG GMBH egyetért. Nem élhet vissza termékeinkkel és szolgáltatásainkkal.

Kérjük, hogy a www.vrpersonal.eu platformot, a VR PERSONALVERMITTLUNG GMBH szolgáltatásait és termékeit az Ön tevékenysége szerinti ország törvényeknek megfelelően használja. További feltételek nélkül megszakíthatjuk vagy megszüntethetjük az Önnek nyújtott termékek vagy szolgáltatások nyújtását, amennyiben Ön nem tartja be a VR PERSONALVERMITTLUNG GMBH feltételeit, kikötéseit vagy politikáját szabályozó dokumentumot, vagy amennyiben számunkra káros magatartást tapasztalunk.

A www.vrpersonal.eu weboldal hozzáférést biztosít a felhasználók számára az információkhoz, szolgáltatásokhoz és termékekhez, valamint online eszközökhöz, amelyek magukban foglalhatják az alábbiakat: állásajánlatok, ajánlatok, karrier-tanácsadás és személyre szabott tartalom.

A VR PERSONALVERMITTLUNG GMBH egyes termékeinek és szolgáltatásainak előnyeit akkor veheti igénybe helyesen, ha elfogadja az alábbi követelményeket:

  • Adja meg az űrlapunk által megkövetelt valós, pontos és teljes személyes adatait.
  • A fenti 1. pontnak megfelelő regisztrációs adatait őrizze meg és tartsa napirenden amennyiben az szükségessé válik, és amennyiben Ön valótlan, pontatlan vagy hiányos adatokat ad meg, a VR Personalvermittlung GmbH fenntartja annak a jogát, hogy felfüggessze vagy törölje az adatokat, és megtagadja a vrpersonal.eu platform használatára irányuló minden jelenlegi vagy jövőbeli kísérletet.

A VR PERSONALVERMITTLUNG GMBH felhasználói felelősek saját cselekedeteikért és azok esetleges következményeiért. A VR PERSONALVERMITTLUNG GMBH felhasználójaként Ön köteles a következőket nem tenni:

  • szerzői jogvédelem alatt álló anyagokat csak akkor tegyen közzé, ha Ön a szerző vagy a szerző engedélyével rendelkezik az ilyen anyagok közzétételére.
  • obszcén, rágalmazó, fenyegető vagy rosszindulatú anyagot közzétenni egy másik felhasználó, természetes vagy jogi személy felé.
  • szexuális tartalmú képek vagy kijelentések közzététele.
  • - vírusokat, férgeket vagy más, a rendszerek vagy információk megsemmisítését célzó programokat tartalmazó anyagok közzététele.
  • feltölteni, közzétenni, terjeszteni vagy más módon továbbítani olyan tartalmat, amelynek továbbítására vagy terjesztésére Ön semmilyen körülmények között, bármilyen jogrendszer, román vagy külföldi, szerződéses vagy bizalmi viszony alapján nem rendelkezik törvényes joggal (például bizalmas információk, védett információk, munkaviszony keretében vagy titoktartási megállapodások keretében található vagy nyilvánosságra hozott információk).
  • reklámot, promóciós anyagokat, kéretlen leveleket vagy spam-et, láncleveleket, piramisjátékokat vagy bármilyen más formában történő ajánlattételt feltölteni, közzétenni, terjeszteni vagy más módon továbbítani, kivéve a Szolgáltatás azon részeit, amelyeket erre a célra alakítottak ki.
  • személyes adatokat (név, cím, telefonszám) közzétenni, terjeszteni vagy más módon továbbítani, illetve azokat más felhasználók által látható mezőkben rögzíteni.

A VR PERSONALVERMITTLUNG GMBH fenntartja a jogot, hogy passzív tényezőként járjon el az online információk terjesztésében és a felhasználók által szolgáltatott információk közzétételében, és nem köteles előzetesen ellenőrizni a felhasználók által közzétett anyagokat. A felhasználó kérésére a VR PERSONALVERMITTLUNG GMBH megvizsgálhatja és ellenőrizheti az információkat, és dönthet arról, hogy azokat törölni kell-e.

A VR PERSONALVERMITTLUNG GMBH fenntartja a jogot, hogy a felhasználókkal vagy a felhasználók által regisztrált információkkal szemben intézkedéseket tegyen. A VR PERSONALVERMITTLUNG GMBH nem garantálja a felhasználók által közzétett információk hitelességét vagy pontosságát.

Amikor regisztrálja adatait a platformunkon, bizonyos adatokra van szükség, többek között egy érvényes e-mail címre. A VR PERSONALVERMITTLUNG GMBH az Ön beleegyezése nélkül nem adja ki az Ön nevét, címét, e-mail címét vagy telefonszámát harmadik félnek, kivéve, ha azt a törvény előírja.

A VR PERSONALVERMITTLUNG GMBH nem vállal felelősséget vagy vele szemben nem támnasztható igény sem közvetlen, sem közvetett kártérítésre, semmilyen kellemetlenségért, kárért, veszteségért vagy kiadásért, amelyet az ilyen oldalakon vagy forrásokon elérhető vagy azokon keresztül elérhető bármely információ, tartalom, áru vagy szolgáltatás használata vagy azokra való támaszkodás okozott vagy állítólagosan okozott.

A VR PERSONALVERMITTLUNG GMBH platformjának használatával Ön kifejezetten kijelenti, hogy tudatában van és elfogadja, hogy a VR PERSONALVERMITTLUNG GMBH nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen, közvetett, véletlenszerű, különleges, többek között, de nem kizárólagosan: elmaradt haszon, használat elvesztése, adatvesztés vagy egyéb kárért.

Állásinformációk és a munkaszerződések részletei:

A honlapon közzétett toborzási időpontok tájékoztató jellegűek, és az egyes munkáltatók vagy partnerügynökségek nyílt felvételi üléseitől függően változhatnak.

A munkaköri leírások csak iránymutatásul szolgálnak, és eset szerint változhatnak az egyes munkáltatók, partnerügynökségek és egyedi követelményeik függvényében.

A VR PERSONALVERMITTLUNG GMBH mindent megtesz ezen információk frissítése érdekében. A toborzási eljárás során és a munkaszerződésekben meghatározzák az adott munkakörre vonatkozó követelményeket, leírásokat, tapasztalatokat, előírt képesítéseket és egyéb releváns információkat.

Az egyes munkakörökre feltüntetett bérezés tájékoztató jellegű, és a munkáltatótól, a tapasztalattól, a munkavégzés helyétől, a munkaórák számától, a képesítéstől vagy más gazdasági és jogi kritériumoktól függően változhat, de a munkaszerződésben mindig feltüntetésre kerülnek a bérezési szempontok.

A VR PERSONALVERMITTLUNG GMBH kérheti a következő igazoló dokumentumok másolatát: személyazonosító igazolvány, vezetői engedély, szakmai bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány, egyetemi diploma, szakképesítés, szakmai ismeretek, nyelvtudás vagy egyéb, a munkavállaláshoz szükséges, a jogosult tulajdonát képező dokumentumok.

Ha Ön helytelen, pontatlan vagy valótlan adatokat szolgáltatott a következőkről: szakmai vagy nyelvi készségek és képességek, képesítések, tapasztalat, fizikai és mentális egészségi állapot vagy egyéb, az adott munkakörre vonatkozó munkaszerződésben előírt és szükséges követelmények, a munkáltató dönthet úgy, hogy megtagadja Öntől a munkához való hozzáférést; ebben az esetben Ön viseli a jogi következményeket. Ha Ön a meglévő munkaszerződést megszegve, különböző okokból felmond vagy elhagyja a munkahelyét, akkor is jogi következményekkel kell szembenéznie.

Amennyiben megszegi az aláírt munkaszerződésben meghatározott szerződéses feltételeket, akkor jogi következményeket kell viselnie.

Az "Általános Felhasználási Feltételek" című dokumentum teljes egészében az Ön és a VR PERSONALVERMITTLUNG GMBH között a www.vrpersonal.eu weboldal használatára vonatkozóan létrejött megállapodást - szerződést képezi.