Politica de Confidențialitate

VR PERSONALVERMITTLUNG GMBH este o companie care activeazã în domeniul resurselor umane, oferind servicii de recrutare și selecție personal către companii.

Pentru a-și putea oferi serviciile într-un mod eficient, VR PERSONALVERMITTLUNG GMBH colectează date cu caracter personal de tipul nume, prenume, fotografie, vârstă, data de naștere, sex, naționalitate, etnie, adresă de domiciliu/reședință, adresă de e-mail, ocupație, semnătură, etc.

VR PERSONALVERMITTLUNG GMBH respectă drepturile și libertățile fundamentale ale persoanelor fizice, în special dreptul la protecția datelor cu caracter personal, conform Regulilor generale de prelucrare a datelor cu caracter personal.

VR PERSONALVERMITTLUNG GMBH se angajează să respecte cerințele Regulamentului European 2016/679/UE și a drepturilor persoanelor fizice derivate, Potrivit Regulamentului UE 679/2016 beneficiaţi de:

 • dreptul de acces; puteți obține de la noi confirmarea că prelucrăm datele dvs. personale, precum și informații privind specificul prelucrării;
 • dreptul la rectificarea datelor; puteți să ne solicitați să modificăm datele dvs. personale incorecte ori, după caz, completarea datelor care sunt incomplete;
 • dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”); puteți solicita ștergerea datelor personale atunci când: acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat și le prelucrăm; v-ați retras consimțământul pentru prelucrarea datelor și noi nu le mai putem prelucra pe alte temeiuri legale; datele sunt prelucrate contrar legii; respect datele trebuie șterse conform legislației relevante;
 • dreptul la restricționarea prelucrării; în anumite condiții (dacă persoana vizată contestă exactitatea datelor, dacă prelucrarea este ilegală, dacă datele sunt solicitate opentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau dacă vă opuneți prelucrării datelor) puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dvs. personale;
 • dreptul la portabilitatea datelor; în măsura în care prelucrăm datele prin mijloace automate, puteți să ne solicitați, în condițiile legii, să furnizăm datele dvs. într-o formă structurată, utilizată frecvent și care poate fi citită în mod automat. Dacă ne solicitați acest lucru, putem să transmitem datele dvs. unei alte entități, dacă este posibil din punct de vedere tehnic; 
 • dreptul la opoziție și procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de pofiluri; vă puteți opune oricând prelucrărilor pentru scop de marketing, inclusiv profilărilor efectuate în acest scop, precum și prelucrărilor bazate pe interesul legitim al Societății, din motive care țîn de situația dvs. specific;
 • dreptul la retragerea consimțământului în cazul prelucrării în scop de informare sau promovare; puteți să vă retrageți oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor pe baza de consimțământ;
 • dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal; aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în cazul în care considerați că v-au fost încălcate drepturile;
 • dreptul la o cale de atac judiciară; dreptul de a exercita o cale de atac judiciară eficientă împotriva unei decizii obligatorii din punct de vedere juridic a unei autorități de supraveghere;
 • dreptul de a fi notificat de către operator cu privire la prelucrarea datelor cu carcter personal ale dvs.

Scopul nostru este unul bine determinat, prelucrarea datelor cu caracter personal se face în scopuri bine determinate, explicite și legitime, adecvate, pertinente și neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate și ulterior prelucrate. Informațiile dvs. cu caracter personal vor fi colectate și gestionate de noi în următoarele scopuri:

 • pentru a personaliza cât mai bine conținutul și resursele în funcție de preferințele dvs.
 • pentru a vă răspunde la cereri sau întrebări atunci când ne contactați.
 • pentru a vă trimite alte informații care vă pot interesa
 • pentru a ne ajuta să creăm, s publicăm și să îmbunătățim conținutul cât mai relevant pentru dvs.
 • pentru a ne asigura că orice conținut furnizat prin intermediul website-ului este prezentat în cel mai eficace mod pentru dvs.

Utilizarea informațiilor dvs. în modurile descrise mai sus este permisă de legea aplicabilă din domeniul protecției datelor, deoarece:

 • este necesară pentru interesele noastre legitime în urmărirea scopurilor expuse mai sus, iar interesele dvs. de confidențialitate nu prevalează asupra acestora, în nici unul dintre cazuri;
 • este necesară în unele cazuri pentru a ne îndeplini responsabilitățile legale sau de reglementare, cum ar fi prezentarea de informații autorităților, organismelor guvernamentale sau de reglementare; sau
 • este necesară în unele cazuri pentru îndeplinirea unei sarcini îndeplinite în interes public, iar, atunci când folosim categorii speciale de informații cu caracter personal, utilizarea acestora este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea drepturilor în justiție sau în cazul în care prelucrarea se referă la informații cu caracter personal aflate în mod evident în domeniul public;

VR PERSONALVERMITTLUNG GMBH a implementat proceduri organizatorice și tehnice de securitate pentru a asigura confidentialitatea, transparența, integritatea și disponibilitatea datelor cu caracter personal și pentru a respecta cerințele Regulamentului European 2016/679/UE prin:

 • gestionarea tuturor informațiilor în format hârtie sau electronic cu responsabilitate și profesionalism;
 • asigurarea unor canale eficiente de comunicare;
 • asigurarea, pe cât posibil, a exactității și actualizarea datelor personale;
 • implementarea de masuri organizatorice și tehnice pentru limitarea accesului la date cu caracter personal, reducerea riscului de divulgare a datelor cu caracter personal și pentru protejarea datelor cu caracter personal în format electronic și hârtie
 • Odată cu folosirea sau înregistrarea pe platforma noastră, v-ați dat acordul asupra utilizării datelor dumneavoastră cu caracter personal și asupra termenilor și condițiilor VR PERSONALVERMITTLUNG GMBH pentru a fi informați prin e-mail, telefon sau alte forme de comunicare asupra actualizării site-urilor web, noilor oportunități oferite de VR PERSONALVERMITTLUNG GMBH și asupra informațiilor adiționale care sunt în interesul dumneavoastră precum și newsletter-ului cu informații utile.

VR PERSONALVERMITTLUNG GMBH nu vă transmite (prin vânzare sau închiriere) către terti informațiile dumneavoastră sau parti din informațiile cu caracter personal. Poate, totuși, transmite informația terților în următoarele cazuri:

 • cu acordul dumneavoastră.
 • dacă este necesara transmiterea unor informații în vederea furnizării produselor și serviciilor solicitate de dumneavoastră.
 • în cazul în care informația este necesara partenerilor companiei pentru a îmbunătăți sau a facilita unele produse și/sau servicii pe care le solicitați dumneavoastră. Companiile partenere au dreptul de a utiliza datele cu caracter personal furnizate direct de VR PERSONALVERMITTLUNG GMBH doar în măsură în care este necesară asistența lor.

Putem transmite informații cu caracter personal autorităților sau instituțiilor publice conform prevederilor legale sau de bună credință doar dacă:

 • este prevăzut într-o dispoziție legala în vigoare.
 • protejează drepturile companiei VR PERSONALVERMITTLUNG GMBH.
 • protejează siguranță individului sau siguranță publică și națională.
 • în cazul în care activitatea utilizatorului contravine: termenilor și condițiilor interne a VR PERSONALVERMITTLUNG GMBH, instrucțiunilor de utilizare a anumitor produse și servicii.
 • în cazul în care VR PERSONALVERMITTLUNG GMBH fuzionează sau e achiziționată total sau parțial de o altă companie, atunci baza de date e transferată noului operator.
 • În cazul în care vor apărea situații menționate mai sus veți fi anunțați prin e-mail sau printr-un anunț postat pe platforma VR PERSONALVERMITTLUNG GMBH.

Pe platforma VR PERSONALVERMITTLUNG GMBH, printre alte servicii aveți posilibitatea înregistrării propriului CV în baza noastă de date. Odată cu înregistrarea, sunteți implicit de acord să faceți CV-ul dumneavoastră public terților (persoane fizice, juridice sau companii din străinătate care solicita VR PERSONALVERMITTLUNG GMBH serviciul de căutare în CV-uri) care au acces la CV-urile din baza noastră de date (pentru a face spre exemplu: angajări, recrutare, etc). Dacă vor dori, aceștia pot debloca datele dvs. de contact și veți putea fi contactați de către ei. Facem tot posibilul să limităm accesul la CV-urile din baza noastră de date doar persoanelor juridice, companiilor, firmelor de resurse umane, managerilor de personal, specialiștilor în resurse umane care vă pot facilita serviciile cerute de dumneavoastră. Totodată VR PERSONALVERMITTLUNG GMBH nu își asumă responsabilitatea asupra utilizării CV-urilor de terti care au accesat CV-urile cât timp au acces la vizualizarea bazei noastre de date.

Puteți să renunțați la serviciile și produsele oferite de VR PERSONALVERMITTLUNG GMBH și să ștergeți CV-ul dumneavoastră din baza noastră de date oricând printr-o cerere scrisa și semnată,

Modificări ale politicii de confidențialitate

Dacă vom considera că este necesară o schimbare a regulilor de confidențialitate, vom publica respectivele modificări în această pagină pentru a vă informa cu privire la tipurile de informații pe care le colectăm și modul în care le utilizăm. Daca aveți întrebări cu privire la politica noastră de confidențialitate, vă rugam să ne scrieți pe e-mail.

VR PERSONALVERMITTLUNG GMBH se angajează să mențină active următoarele canale de comunicare privind prelucrarea de date cu caracter personal, respectiv adresa de e-mail kontakt@vrpersonal.eu și, pentru comunicări în format hârtie, adresa din Am Madenbach 24, 97708 Bad Bocklet cu mențiunea Data Protection. De asemenea puteți lua legătura și cu responsabilul nostru pentru protecția datelor cu caracter RUJA VLAD MIRCEA personal.